Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website.
Uw browser ondersteunt geen cookies. U kunt deze inschakelen via de instellingen
Aanmelden
> Nieuws > Fotonen- en Lasertherapie als bron voor herstel en genezing

Fotonen- en Lasertherapie als bron voor herstel en genezing

Voor de toepassing van deze therapie wordt gebruik gemaakt van een innovatief medisch apparaat: de Hyper-Photon 3D. Dit apparaat produceert een speciaal soort licht.
Fotonentherapie geeft goede behandelresultaten, is snel werkzaam, kan bij diverse gezondheidsproblemen worden toegepast, is ontspannend en heeft geen ongewenste bijwerkingen.

Waarom is deze therapie zo effectief?
Hoe onvoorstelbaar het misschien ook mag klinken, er bevindt zich licht in onze cellen!
Wetenschappers hebben vastgesteld dat onze lichaamsvellen licht bevatten en uitstralen ( o.a. Duitse biofysici onder leiding van professor F.A. Popp in 1975). Dit licht kreeg de naam biofotonen, bio betekent leven en foton betekent licht. De biofotonen die onze cellen in de vorm van laserachtig licht uitwisselen, gebruiken de cellen voor een tweeledig doel. Ten eerst eom informatie over te dragen en ten tweede om energie voor hun eigen celstofwisseling te verkrijgen. Biofotonen zijn dus de dragers van informatie en de energie waardoor alle cellen in ons lichaam functioneren en met elkaar communiceren. Zo zorgen de biofotonen ervoor dat alle lichaamsfuncties worden aangestuurd. Ons totale lichaam heeft dit licht nodig.

De zon is onze natuurlijke directe bron van fotonen, die het lichaam opneemt via de huid en de ogen. Daarnaast is onze voeding een indirecte bron van fotonen. Via fotosynthese in de planten wordt namelijk zonlicht opgeslagen in onze voeding. Ons lichaam kan ook fotonen van andere lichtbronnen dan de zon opnemen, maar dan moet dit licht aan specifieke kenmerken voldoen, Dit vermogen van ons lichaam vormt de basis van fotonentherapie.

Indien cellen niet optimaal functioneren is hun lichtintensiteit verminderd. Het toevoegen van licht, dat gelijksoortig is aan ons lichaamseigen licht, stimuleert de cellen tot herstel. Het licht, dat wordt ingezet bij fotonentherapie, wordt opgenomen door de ogen en huid en vervolgens door het hele lichaam verspreid. Dit stimuleert de functie van alle lichaamscellen, waardoor niet alleen de werking van het hormoonstelsel, het immuunsysteem
en het zenuwstelsel verbetert, maar ook van alle organen en van de mentale en emotionele conditie.

Fotonentherapie is effectief omdat het de productie en functie van biofotonen in ons lichaam stimuleert.

Wij “zijn”materie en energie
“Waaruit bestaat je lichaam? Uit weefsels en organen. Waaruit bestaan organen? Uit cellen. Waaruit bestaan cellen? Uit moleculen. Waaruit bestaan moleculen? Uit atomen, Waaruit bestaan atomen? Uit subatomaire deeltjes. Waaruit bestaan deze subatomaire deeltjes? Uit energie? Nee. Ze bestaan niet uit energie: ze zijn energie.” (David Cameron Gikandi)

Fotonentherapie en biofysische geneeskunde
Volgens de gangbare visie binnen de reguliere geneeskunde, wordt het lichaam gezien als een primair door chemische stoffen aangestuurd systeem. Biofysische wetenschappers tonen echter aan dat ons lichaam primair wordt aangestuurd door een energetisch regulatiesysteem. De biofysische geneeskunde heeft als uitgangspunt dat alle lichaamsprocessen worden aan gestuurd en gereguleerd door een elektromagnetisch systeem. Het versturen en ontvangen van informatie binnen dit systeem vindt plaats via biofotonen.

Gezondheid is volgens deze geneeskunde een toestand waarbij ons lichaam in staat is adequaat te reageren op alle invloeden uit onze omgeving, zonder dat onze lichaamsfuncties hierdoor verstoord worden Ons lichaam bezin dan een groot compenserend- en zelfherstellend vermogen.

Ziekte kan volgens de biofysische geneeskunde in het algemeen gezien worden als een niet optimaal werkend regulatiesysteem. Het vermogen van ons lichaam om als geheel efficiënt samen te werken en adequaat te reageren op signalen uit de omgeving is verzwakt. Deze signalen leiden dan tot destabilisatie van ons lichaam. Ons zelfherstellend vermogen schiet dus tekort om de belastende invloeden te compenseren, Meestal onstaat dit door een langdurige opeenstapeling van invloeden die de gezondheid verstoren, zoals: ongezonde voedings- en levenswijze, chronische stress, emoties, onvoldoende lichaamsbeweging, infecties met micro-organismen, toxinen, electrosmog, vaccinaties, zware metalen- of psychische belasting, weersinvloeden of constitutionele factoren.

Fotonentherapie is gericht op herstel van het zelfregulerend vermogen op biofysisch niveau.

Bij welke gezondheidsproblemen?
Fotonentherapie versterkt het zelfherstellend vermogen van ons lichaam. Hierdoor kan fotonentherapie worden toegepast bij veel gezondheidsproblemen, zowel aandoening van lichamelijke en psychische aard, als aandoeningen met een acuut of chronisch karakter.

Fotonentherapie wordt toegepast bij verstoringen van het hormoonstelsel, spijsverteringsstelsel en zenuwstelsel, maar ook bij problemen met hart en bloedvaten, longen en luchtwegen, nieren en urinewegen, huid, zintuigen en het bewegingsapparaat.

Voorbeelden zijn:
Spier- en gewrichtsklachten
Chronische vermoeidheid
Rug- en nekklachten
Pijnklachten
Infectieziekten
Ziekte van Lyme
Depressiviteit
Slaapproblemen
Psychische aandoeningen
Menstruatieklachten
Verwondingen en blessures
Herstel na ziekte, operatie en ongeval
Herstel na sportprestatie
Verzwakte weerstand
Huidaandoeningen

Voor wie?
Fotonentherapie is geschikt voor volwassenen en kinderen van alle leeftijden met uiteenlopende gezondheidsklachten. Daarnaast ondersteunt fotonentherapie de gezondheid van mensen bij wie hun gezondheid extra wordt belast door bijvoorbeeld het beoefenen van topsport, leven onder veel stress veroorzakende omstandigheden,w erken op onregelmatige tijden of onder zware omstandigheden. Tevens is deze therapie geschikt voor mensen met een goede gezondheid die iets extra’s willen doen om hun gezondheid te onderhouden.

Speciaal licht
Het licht dat bij fotonentherapie met de Hyper-Photon 3D wordt ingezet, heeft een bijzonder goed effect op de gezondheid omdat dit licht de volgende speciale eigenschappen heeft:

• Zowel soflaser- als fotonenstralen van verschillende golflengten die zorgen voor een optimale doordringing van de fotonen in het hele lichaam.
• *Een pulsering van het licht met een speciaal polyfrequentie-spectrum dat alle cellen stimuleert.
• Een zeer lage lichtintensiteit van 6 milliwatt welke biologisch gezien de meest effectieve therapeutische werking heeft.
Deze combinatie van kenmerken maakt de Hyper-Photon 3D tot een medisch apparaat dat ook in het zomerseizoen zijn therapeutische waarde behoudt. Dit in tegenstelling tot andere apparatuur voor lichttherapie, die niet over deze speciale lichtkenmerken beschikt. De Hyper-Photon 3D onderscheidt zich qua werking en effectiviteit van overige apparatuur voor lichttherapie.

Hoe verloopt een behandeling?
Voor een basisbehandeling wordt het therapie-apparaat achtereenvolgens op het achterhoofd, het gezicht en de borst gericht. Dit zijn belangrijke toegangspoorten van het lichaam voor de opname van licht. Aanvullend kan elke andere geïndiceerde locatie worden behandeld, zoals pijnlocaties of organen. De behandeltijd per locatie is standaard 8 minuten, maar hiervan kan om verschillende redenen afgeweken worden. Een totale behandeling duurt tussen de 30 en 60 minuten. Tijdens de behandeling kunt u ontspannen zitten of liggen.
Hoe vaak een behandeling moet worden toegepast is afhankelijk van uw gezondheidsproblemen, Als richtlijn geldt één behandeling per week tijdens de eerste 4 tot 6 weken.
Bij acute of complexe aandoeningen kan een hogere behandelfrequentie raadzaam zijn. Na de aanvangsperiode kan de behandelfrequentie in overleg worden afgebouwd.

Heeft fotonentherapie bijwerkingen?
Het therapie-apparaat produceert een zacht en natuurlijk lichtsignaal dat geen ongewenste bijwerkingen heeft. Door de lage lichtintensiteit hebben de laserstralen geen enkele verwarmende werking. De laserstralen zijn dan ook ongevaarlijk. Doordat de fotonentherapie het lichaam stimuleert zichzelf te herstellen ontstaat er geen afhankelijkheid van de therapie.

Voordelen fotonentherapie:
• Wordt sinds 1991 wereldwijd succesvol ingezet in vele medische praktijken
• Activeert het zelfherstellend vermogen van het lichaam
• Optimaliseert de gezondheidstoestand van het totale lichaam
• Is snel effectief bij veel aandoeningen
• Werkt ontspannend en vitaliserend
• Heeft geen ongewenste bijwerkingen.

Welke reacties zijn mogelijk tijdens en na de behandeling?
Tijdens de behandeling kunt u diverse effecten ervaren zoals tintelingen, warmte- of koudewaarneming, ontspanning, vermoeidheid of juist energiek voelen, emotionele uitingen, een tijdelijk toename van de symptomen of een directe afname van bestaande symptomen.
Na de eerste behandeling(en) kunt u soms tijdelijke reacties ervaren zoals algehele malaise, vermoeidheid, verhoogde lichaamstemperatuur, rillingen, toename uitscheiding urine en ontlasting, transpireren en toename van één of meerdere symptomen. Deze reacties kunt u beschouwen als genezingsreacties; het zelfgenezend vermogen is geactiveerd en herstelt de verstoringen in uw gezondheid. Hierna volgt meestal snel een verbetering van de symptomen, ontspanning, pijnvermindering, energieker voelen, beter slapen en stemmingsverbetering. Vaak is er al na één behandeling een verbetering van uw gezondheid merkbaar.
Symptomen uit het verleden kunnen na een aantal behandelingen weer tijdelijk tot uiting komen. Ook dit kunt u zien als een reactie die hoort bij het genezingsproces.
Meldt de reacties die u waarneemt tijdens en na de behandeling altijd aan de behandelaar.

Wat kunt u zelf doen?

  • Neem na de behandeling rust, zodat u uw lichaam de gelegenheid geeft op de behandeling te reageren en deze te integreren.
  • Drink na de behandeling voldoende water of thee om de afvalstoffen af te voeren die als reactie op de fotonentherapie in het lichaam kunnen vrijkomen.
  • Breng elke dag 1 uur buiten door voor uw dagelijkse dosis zonlicht. Ook als u gebruik maakt van fotonentherapie is onlicht onontbeerlijk voor het onderhoud van uw gezondheid.
  • Volg een gezonde voedings- en levenswijze. Leestip: “Gezond en vitaal oud worden”door dr. Henk de Valk.
© copyright Balans praktijk voor natuurlijke genezing 2021 | Disclaimer | Privacy policy | Algemene voorwaarden
Realisatie & CMS: Pixel Creation